06 PLAYERS DIC/ GEN 2015

NARUTO SHIPPUDEN

NARUTO SHIPPUDEN DATA DI USCITA: 12.09.14

NBA 2K15

NBA 2K15 DATA DI USCITA: 10.10.14

THE EVIL WITHIN

THE EVIL WITHIN DATA DI USCITA: 14.10.14

BAYONETTA 2

BAYONETTA 2                     DATA DI USCITA: 24.10.14

CALL OF DUTY

CALL OF DUTY DATA DI USCITA: 04.11.14

ASSASSIN'S ROGUE

ASSASSIN'S ROGUE DATA DI USCITA: 11.11.14

ASSASSIN'S UNITY

ASSASSIN'S UNITY DATA DI USCITA: 13.11.14

PES 2015

PES 2015 DATA DI USCITA: 13.11.14

WORLD OF WARCRAFT

WORLD OF WARCRAFT DATA DI USCITA: 13.11.14

HALO MCC

HALO MCC DATA DI USCITA: 14.11.14

FARCRY 4

FARCRY 4 DATA DI USCITA: 18.11.14

DRAGON AGE

DRAGON AGE DATA DI USCITA: 20.11.14